Privacyverklaring

1 WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT CARRIER? HOE VERZAMELT CARRIER DERGELIJKE PERSOONSGEGEVENS?

2 WAAROM VERZAMELT CARRIER UW PERSOONSGEGEVENS?

3 WAAR WORDEN PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?

4 GEBRUIKT CARRIER UW PERSOONSGEGEVENS OM CONTACT MET U OP TE NEMEN?

5 DEELT CARRIER DE INFORMATIE DIE ZIJ VERZAMELT MET EXTERNE PARTIJEN?

6 HOE BEVEILIGT CARRIER PERSOONSGEGEVENS?

7 HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

8 HOE KUNT U UW DOOR CARRIER BEWAARDE GEGEVENS CORRIGEREN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN?

9 WAT MOET U BEGRIJPEN OVER DE LINKS VAN DERDEN DIE OP DEZE WEBSITE KUNNEN VERSCHIJNEN?

10 HOE GEBRUIKT CARRIER COOKIES OF ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

11 HOE MAG CARRIER LOCATIEGEGEVENS GEBRUIKEN?

12 WELKE AANVULLENDE INFORMATIE MOETEN SPECIFIEKE GEBRUIKERS WETEN?

13 HOE KAN CARRIER DEZE PRIVACYVERKLARING WIJZIGEN?

14 HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET CARRIER?