Algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 - DEFINITIES

Artikel 2 - OMVANG

Artikel 3 - OVEREENKOMST

Artikel 4 - SOFTWARELICENTIE

Artikel 5 - BEPERKTE GARANTIE VAN GELICENTIEERDE SOFTWARE

Artikel 6 - LEVERING

Artikel 7 - BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 8 - VERKOOP VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

Artikel 9 - DISCLAIMERS – GEEN GARANTIE

Artikel 10 - VOORWAARDEN VOOR ELEKTRONISCHE HANDEL

Artikel 11 - AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 12 - VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KOPER

Artikel 13 - OVERMACHT

Artikel 14 - INBREUKEN OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Artikel 15 - BEËINDIGING VANWEGE VERZUIM

Artikel 16 - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE VERKOPER

Artikel 17 - GEGEVENSBESCHERMING

Artikel 18 - VERTROUWELIJKHEID

Artikel 19 - ANTI WITWASSEN

Article 20 - REGULATORY APPROVAL COMPLIANCE

Article 21 - INTERNATIONALE HANDELSWETTEN

Article 22 - ETHISCHE CODE

Artikel 23 - NUCLEAIR GEBRUIK

Article 24 - VERKOPER’S INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. PUBLICITEIT

Article 25 - JURISDICTIE